تب کریمه کنگو

بیماری حاد تب دار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه و یا تماس با خون با ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می گردد.
راه های انتقال بیماری:
۱- انتقال از طریق گزش کنه آلوده
۲- از طریق له کردن کنه۳- تماس مستقیم با لاشه گوشت،خون، ترشحات و بافت های آلوده
۴- تماس با ترشحات،خون و تنفس افراد آلوده
۵- تنفس در تماس با دام های آلوده
راهای مبارزه و پیشگیری:
۱- اولین قدم در مبارزهبا این بیماری سمپاشی مکان های آلوده به کنه می باشد
۲- جدا نگهداشتن جایگاه دام از محل زندگی انسانها
۳-خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام
۴- خودداری از تماس بدن با ترشحات و خون دام
۵-خودداری از کشتار دام در محل های غیر مجاز که تحت نظر سازمان دامپزشکی نیست
۶- تهیه گوشت مورد نیاز از محل های مطمئن و تحت نظارت دام پزشکی
۷- روش های حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوانات (پوشیدن دستکش،لباس بلند،ماسک و عینک)
۸- نگهداری گوشت در یخچالقبل از فریز کزدن و هر فعالیت دیگر به مدت ۲۴ ساعت
۹- نگهداری در یخچال به مدت ۴۸ ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *